Parking.dk - Klagenævnets afgørelse af 22. marts 2006

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/5 - 2006

Klagenævnet har den 22. marts truffet afgørelse i en lidt speciel sag vedrørende domænenavnet ”parking.dk”, som Parkering Købehavn registrerede den 19. oktober 1999.

En person med efternavnet Parking indgav i august 2005 klage over denne registrering, idet pågældende ønskede at erhverve domænenavnet ”parking.dk” til brug for en personlig hjemmeside.

Det kan tilføjes, at navnet Parking er forbeholdt, og at der ifølge Danmarks Statistik i 2006 var 13 kvinder og mænd i Danmark med efternavnet Parking.

Parkering København oplyste, at man havde registreret domænenavnet med det formål at oprette en hjemmeside, der skulle henvise til indklagedes danske hjemmeside ”parkering.dk”, som således lettere kunne søges af udenlandske bilister.

Klagenævnet resolverede, at ordet ”parking” er det engelske ord for parkering, og at ordet er almindeligt kendt også i Danmark. Endvidere lagde nævnet til grund, at personnavne, lovens § 16, stk. 2, bl.a. skal værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte navnet i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen forudsætter således, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af slægtsnavnet, som er egnet til at skabe forveksling.

Henset til betydningen af ordet ”parking” og i det forhold, at indkærede som følge af sin virksomhed havde en rimelig og loyal grund til at gøre brug af domænenavnet ”parking.dk”, samt at det ikke var godtgjort, at denne brug skulle indebære risiko for forveksling med slægtsnavnet Parking, fik klageren ikke medhold i sin klage.

Det kan tilføjes, at nævnet i samme session traf afgørelse vedrørende en række andre lignende sager, herunder ”sebastian.dk” og ”nue.dk”.

Der ud over traf nævnet afgørelse i en sag ”Kramer versus Kramer”, hvor to medlemmer af familien Kramer begge ønskede at registrerer domænenavnet ”kramer.dk”. Denne sag blev – ikke overraskende – afgjort ud fra ”først til mølle-princippet”.