Oversætteres rettigheder til udgivelse af deres værker.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 18/10 - 2005

Den tyske højesteret har truffet afgørelse i en sag, der i høj grad styrker positionen af oversættere, når de er i forhandlinger med udgiverne.

Oversætteren Karin Krieger havde indgået en kontrakt med det kendte tyske forlag Piper Verlag, hvorefter Karin Krieger skulle oversætte 5 bøger af den italienske forfatter Alessandro Baricco. Den første af Bariccos bøger ”Silk” blev en bestseller og Krieger fik succesfuldt tilforhandlet sig et yderligere salær, baseret på bogens ekstraordinære succes.

Efter at der var blevet udgivet 2 af Bariccos arbejder oversat af Krieger besluttede Piper Verlag sig til, at tilbagetrække Kriegers oversættelser og bruge en anden oversætter dels til nye udgaver af de bøger der allerede var på markedet og dels til de tre bøger, som var ved at være klar til at blive oversat under Kriegers aftale.

Krieger forlangte
1. at de af hende allerede oversatte bøger skulle udgives og sælges
2. at de oversættelser som hun allerede var i gang med, skulle færdiggøres og udgives
3. at forlaget var forpligtet til, at bruge hende som oversætter på alle fremtidige udgaver af bøgerne.

Den tyske højesteret fandt, at oversætterkontrakter med udgivere er udgiverkontrakter under den tyske udgiverlovgivning og ikke kun købsordre.

Den tyske lovgivning forpligter udgivere til at udgive alle arbejder til hvilke de har erhvervede rettigheder ved at gå ind i en udgiverkontrakt. Følgelig fandtes Piper Verlag forpligtede til, at anerkende Kriegers 2 første krav.

Derimod påførte den tyske udgiverlovgivning ikke udgivere nogen forpligtelser til at udgive nye udgaver af udsolgte bøger, og derfor kunne Kriegers tredje krav ikke følges.

En interessant detalje ved dommen er, at domstolen fastslår, at en oversætter har en ligeså høj interesse i udgivelsen af en bog som forfatteren og at denne oversætter er ligeså afhængig af udgivelsen af dennes oversættelser, som forfatterens er, af dennes værker.

(Krieger v Piper Verlag (IZR 136/04) the German Federal Supreme Court)