Ophavsretlig beskyttelse af barnestol krænket

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/3 - 2005

Sagen vedrørte en norsk møbelarkitekt Peter Opsvik, der i begyndelsen af 1970´erne skabte en høj barnestol – Tripp Trapp stolen. Peter Opsvik overdrog rettighederne til kommerciel udnyttelse af Tripp Trapp stolen til Stokke Fabrikker AS. Det danske datterselskab af Stokke Fabrikker AS, Stokke Danmark ApS, forestod herefter salget af disse stole i Danmark. Tripp Trapp stolen var en spisebordsstol, der kunne tilpasses børn i forskellige aldre, og som var særdeles stabil. Den konstruktive ide blev patenteret med virkning fra 1974, således at patentet udløb i april 1994. I marts 1997 begyndte en dansk møbelfabrik Tvilum Møbelfabrik A/S markedsføringen af en høj barnestol – ”2-Step” stolen, der anvendte samme konstruktive ide som Tripp Trapp stolen.

Stokke Fabrikker AS fik nedlagt fogedforbud mod ”2-Step” stolen med den begrundelse, at den på grund af sit design krænkede Peter Opsviks og Stokke Fabrikker AS’ ophavsrettigheder.

Vestre Landsret ville omgøre fogedrettens beslutning om at nedlægge fogedforbud, men sagen førtes til Højesteret, der stadfæstede fogedforbuddet. Højesteret lagde herved bl.a. vægt på, at Tripp Trapp stolen havde et banebrydende formmæssigt design, at ”2-Step” stolen var frembragt ved en efterligning uden selvstændig indsats, og at ”2-Step” stolens formmæssige design efter en helhedsvurdering havde en betydelig lighed med Tripp Trapp stolen, som ikke blot var funktionelt begrundet. ”2-Step” stolen var derfor en så nærgående efterligning, at den krænkede den ophavsret, der var knyttet til Tripp Trapp stolen. Tvilum Møbelfabrik blev pålagt at betale en erstatning på 500.000 kr. til Stokke Fabrikker AS og en godtgørelse på 30.000 kr. til Peter Opsvik. Dissens for ikke at statuere ophavsretskrænkelse. (UfR Nyhedsservice 2001 side 10).