Ophavsret til duft.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 4/10 - 2005

I en sag, der for nylig er afgjort ved appelretten i Den Bosch i en tvist mellem Lancôme Parfumes et Beauté mod Kecofa, har retten afgjort, at duften fra den kendte parfume Trésor er et ophavsretligt beskyttet værk. Afgørelsen er den foreløbig sidste i et 10-årigt juridisk slagsmål mellem Lancôme, der producerer Trésor og Kecofa, der markedsfører en parfume ved navn ”Female Treasure”.

Lancômes synspunkt har været, at Female Treasure krænkede Lancômes rettigheder til Trésor.

Uden at tage direkte stilling til om parfumen var et ophavsretsligt beskyttet værk, mente retten i første instans i Maastricht, at Lancôme, for at få medhold i sit synspunkt om ophavsretskrænkelse, skulle bevise at

- Trésor er et værk, der er beskyttet af
ophavsretslovgivningen,
- at Lancôme er ophavsmand til værket, og
- at Female Treasure er i strid med denne ophavsret.

Appelretten sondrede mellem en ”duft” og en ”lugt”. Retten nåede frem til, at en ”duft” er en substans, der som følge af sin særlige sammensætning udspreder en bestemt lugt, hvorimod en ”lugt” afhænger af opfattelsen i de menneskelige sanser. En duft kan derfor ophavsretsbeskyttes, men en lugt kan ikke, eftersom den er for variabel og afhængig af de omgivende omstændigheder. Retten nåede frem til, at en duft, der sælges i en parfumeflaske, er tilstrækkelig konkret og stabil til at opfylde kravene til værkshøjde i henhold til ophavsretslovgivningen.

De yderligere krav, der normalt stilles for at tildele værkshøjde til en duft er, at værket skal være originalt og bære skaberens personlige ”aftryk”.

Retten var enig i Lancômes argumenter, der blandt andet gik ud på, at parfumen var resultatet af en kreativ proces, hvor ophavsmanden udvalgte 26 olifaktoriske elementer ud af hundredvis af mulige for at skabe en specifik duft, at ophavsmanden havde kombineret adskillige dufte, at Trésor er resultatet af et bevidst forsøg på at skabe en bemærkelsesværdig og unik parfume, og at Trésor har været vældig populær siden den blev introduceret på markedet.

Retten afviste derimod Kecofas forsvar, som blandt andet gik ud på, at parfumen ikke adskilte sig væsentligt fra lignende kommercielle parfumer, idet retten blandt andet fastslog, at der ikke stilles
objektive nyhedskrav for, at et værk er ophavsretligt beskyttet.

Det skal supplerende bemærkes, at Female Treasure i øvrigt indeholdt 24 ud af de 26 olifaktoriske elementer, der også er tilstede i Trésor, og at en sagkyndig rapport, fremlagt af Lancôme, indikerede at sandsynligheden for, at dette var tilfældigt, måtte betragtes som særdeles ringe.

(World Trademark Law Report)