Nestlé mod Mars

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 11/6 - 2005

High Court i England har stadfæstet en afgørelse fra det engelske Trademark Registry, der afslår en registrerings-anmodning for Nestlé vedrørende varemærket ”HAVE A BREAK”, idet retten fandt at mærket ikke var distinktivt og ej heller gennem brug havde erhvervet en sådan ev-ne.

Sagen udsprang af, at Nestlé, der allerede har registre-ret varemærkerne KitKat og HAVE A BREAK ….. HAVE A KITKAT, anmodede om at få registreret HAVE A BREAK som et separat varemærke for de samme varegrupper. Konfekturefabrikanten MARS gjorde indsigelse mod registreringsanmodningen under henvisning til en række bestemmelser i den engelske varemærkelov. På denne baggrund blev begæringen afvist, hvilket nu er stadfæst-et af High Court.

(Afgørelse af High Court, England – den 13. marts 2003).