Mattel vinder den første sag om uregistrerede design-rettigheder

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 28/1 - 2005

Den engelske High Court har for nylig truffet afgørelse i en sag mellem legetøjsgiganten Mattel Inc. og Simba Toys GmbH & Co. KG. I af-gørelsen forbydes det Simba at producere, markedsføre og sælge sine ”My Style” dukker indenfor EU. Afgørelsen baserer sig på EU-designforordningen, der trådte i kraft i 2001, og i henhold til hvilken uregistrerede designs er beskyttet i en periode på tre år efter offentliggørelsen.

Konkret drejede sagen sig om, at Mattel omkring september 2002 in-troducerede en ny serie dukker under varemærket ” My Scene”. Serien inkluderede en Barbiedukke med nyt hoved og ansigt. Simba, der er den tyske producent af Steffi-dukker, importerede herefter fra Østen dukker med nogenlunde samme størrelse som Mattel-dukkerne, og distribuerede disse i Europa under navnet ”My Style”. Tilbehøret til My Style dukkerne var beregnet til at kunne anvendes sammen med tilbehøret til My Scene, og dukkernes ansigtsmæssige detaljer havde en særdeles stor lighed med Mattels ”My Scene” Barbie-dukke.

På denne baggrund nedlagde Mattel påstand om forbud og erstatning i relation til hele EU.

High Court gav Mattel medhold, idet man mente, at selvom den første markedsføring og offentliggørelse skete udenfor den Europæiske Uni-on havde Mattel uregistrerede EU-designrettigheder til sine ”My Scene” dukker. Retten slog ligeledes fast, at My Style-dukkerne var kopier af Mattels dukker.

Mattel fik herefter fuldstændigt medhold og blev bl.a. tilkendt en midlertidig omkostningsfastsættelse på £ 450,000. (High Court)