Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af Traktatens Art. 81 på horisontale samarbejdsaftaler

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/3 - 2005

Retningslinjerne fastsætter principperne for vurdering af horisontale samarbejdsaftaler efter traktatens art. 81. Formålet med retningslinjerne er at skabe et analysegrundlag for de mest almindelige typer af horisontalt samarbejde. Formålet med at ajourføre retningslinjerne er endvidere at gøre anvendelsen af art. 81 på dette område klarere og mere gennemsigtig.

De ajourførte retningslinjer lægger større vægt på økonomiske kriterier, som de afspejles i den seneste udvikling i Kommissionens beslutningspraksis og den af de europæiske fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans fastlagte retspraksis.(EF-Tidende 2001/C 3/2)