Gold FM var alene en deskriptiv betegnelse, der ikke gennem brug havde opnået det fornødne særpræg

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/2 - 2005

Et selskab, havde siden 1987 drevet en landsdækkende radiokanal kaldet ”Gold FM”. Kanalen sendte pop- og rockmusik fra de seneste 40-50 år 24 timer i døgnet. Deres navn var ikke registreret som varemærke, men var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Et andet selskab, stiftet i 1983, hvor selskabet startede som lokal radiostation, begyndte i 1999 at sende radio i Nordjylland under navnet ”ANR Guld FM”. Herefter anlagde ”Gold FM” sag mod ”ANR Guld FM” med påstand om, at man skulle ophøre med brugen af navnet ”ANR Guld FM”, idet det var stridende mod ”Gold FM”s varemærkeret.

Sø- og Handelsretten fandt det godtgjort, at betegnelserne ”Gold” og ”Guld” inden for musikbranchen er almindeligt anvendte begreber, der overvejende gøres brug af for så vidt angår pop- og rockmusik fra perioden 1950 til 1990’erne. Retten fandt på denne baggrund, at navnet ”Gold FM” på deskriptiv måde betegnede kanalens indhold. Sø- og Handelsretten fandt det yderligere ikke godtgjort, at ”Gold FM” gennem brug havde opnået det til registrering fornødne særpræg, hvorfor retten ikke fandt, at ”Gold FM” havde stiftet ret til mærket, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, jf. § 13.
(Sø- og Handelsrettens dom af 5. oktober 2001, Magnus Ajour´s nyhedsbrev af den 15. oktober 2001)