Forbud mod at snylte på navn og billede i forbindelse med markedsføring

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 27/10 - 2006

Denne sag angår lovligheden af erhvervsdrivendes brug af kendte personers navn og billede i markedsføring.

Sejlsportsmanden Paul Elvstrøm anlagde sag mod tøjfirmaet RedGreen A/S som følge af, at tøjfirmaet i sit efterårs- og vinterkatalog 2002 havde anvendt Paul Elvstrøms navn og billede på forsiden og i forbindelse med en artikel inde i kataloget. Kataloget, der blev trykt på dansk, engelsk og tysk, og blev distribueret i hele Europa, var udformet således, at der mellem præsentationen af tøjet var bragt artikler med forskelligt maritimt inspireret indhold. Artiklernes overskrifter var gengivet på katalogets forside.

Under sagen blev det oplyst, at Paul Elvstrøm havde afvist at lade sig interviewe af den journalist, der havde skrevet artiklen. Endvidere blev det oplyst, at Paul Elvstrøm havde indgået forskellige aftaler med erhvervsdrivende om anvendelse af hans navn. Således modtog han royalties fra Rolex for at være ”ambassadør” for en af deres ur-serier, og Elvstrøm Sails A/S betalte for at måtte bruge hans navn og kronemærke.

RedGreen A/S’ økonomidirektør forklarede under sagen, at kataloget kostede ca. 500.000 kr. inklusiv distribution for 42.350 eksemplarer. Det var ikke muligt at vurdere om kataloget konkret påvirkede omsætningen. Paul Elvstrøms datter forklarede, at da hun talte med journalisten lovede hun, at spørge sin far, om han ville deltage i et interview, men sagde samtidig, at han ofte sagde nej.

Til støtte for sin påstand gjorde Paul Elvstrøm gældende, at RedGreen A/S uretmæssigt snyltede på hans navn, billede og legende, samt at han selv var berettiget til at påtale uretmæssig anvendelse af sit navn og billede, idet det var uden betydning, at han i bestemte sammenhænge havde overdraget retten til at bruge navnet til andre, og da det var uden betydning, at billedet havde været offentliggjort før.

RedGreen A/S gjorde heroverfor gældende, at Paul Elvstrøm havde overdraget retten til at benytte sit navn kommercielt til Elvström Srl, og derfor var afskåret fra at gøre kravet gældende. Endvidere gjorde man gældende, at Paul Elvstrøms datter, som varetog forskellige opgaver for ham, kunne samtykke på Paul Elvstrøms vegne, samt at der var tale om en objektiv journalistisk artikel, hvorfor han allerede af den grund ikke kunne gøres et krav gældende.

Sø- og Handelsretten anførte i sin afgørelse, at idet RedGreen A/S havde fremmet sine økonomiske interesser ved, uden samtykke, at snylte på Paul Elvstrøms gode navn og rygte, overtrådte virksomheden god markedsføringsskik.

Retten lagde endvidere til grund, at Paul Elvstrøm, i forbindelse med de indgåede aftaler, kun havde overdraget det konkrete varemærke Elvström efterfulgt af en kongekrone, og ikke havde fraskrevet sig retten til at anvende sit navn og billede.

RedGreen A/S blev på denne baggrund dømt til at betale Paul Elvstrøm en skønsmæssig fastsat erstatning på 100.000 kr.

(Sø- og Handelsrettens dom af 21. august 2006)