FOR DIG SOM KRÆVER LIDT MERE - særpræg?

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/10 - 2005

Det er ofte til vurdering om et udsagn der anvendes i markedsforingsøjemed, er beskrivende eller bærer en form for særpræg.

Ordmærket FOR DIG SOM KRÆVER LIDT MERE blev nægtet registrering i Patent- & Varemærkestyrelsen, fordi styrelsen anså mærket for at være beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser og derfor manglede særpræg. Ankenævnet anførte derimod, at selvom varemærket kunne antyde, at Diners Club varer og tjenesteydelser var bedre end konkurrenternes tilsvarende ydelser og derfor var anprisende, så sagde mærket dog intet om på hvilken måde ydelserne var bedre. Man fandt at mærket lige såvel kunne antyde, at Diners Club ikke bare tilbyder betaling og kredit, men også andre og uspecificerede tjenesteydelser. På denne baggrund fandt ankenævnet, at mærket var af suggestiv karakter, mere end direkte beskrivende, og at mærket dermed havde det til registrering fornødne særpræg.

(Patentankenævnets kendelse af den 27. august 2004)