Feta-dommen

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 17/1 - 2006

EF-domstolen har nu truffet afgørelse i overensstemmelse med generaladvokatens udtalelse fra maj 2005.

Sagen har drejet sig om, hvorvidt fetaost skulle bevare sin status som en beskyttet oprindelsesangivelse eller om det skulle være frigivet, så ost produceret overalt kunne hedde fetaost.

EF-domstolen udtalte, at Feta af forbrugeren blev forbundet med og gav associationer til Grækenland og derfor ikke var blevet en generisk betegnelse for en bestemt ostetype. EF-domstolen fandt således, at Feta kunne beskyttes som en beskyttet oprindelsesangivelse – en bestemt ost produceret i Grækenland.

Afgørelsen indebærer, at ordet ”Feta” fra 2007 alene kan benyttes for fetaost af græsk oprindelse, som i øvrigt lever op til nogle nærmere angivne specifikationer.

(Afgørelse af 25. oktober 2005 fra EF-domstolen i sagerne C-465/02 og C-466/02)