Et spansk selskabs navn og domænenavn var i strid med et dansk selskabs EF-varemærke.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 6/5 - 2008

Den spanske EF-varemærkedomstol i anden instans fandt i sin afgørelse af 17. januar 2008, at det spanske selskab Fibres Fibertex SL krænkede det danske selskab Fibertex A/S’ EF-varemærke FIBERTEX. Retten anførte, at brugen af ordet FIBERTEX i det spanske selskabs navn, var en krænkelse af EF-varemærket, idet det spanske selskab brugte dets selskabsnavn både til at identificere dets forretningsområde samt til dets varer og ydelser. Begge selskaber arbejdede indenfor det samme forretningsområde, hvorfor retten fandt, at der bestod en risiko for forvirring og forveksling mellem det danske og det spanske selskab.

Retten annullerede endvidere det spanske selskabs internetdomæne ’fibertex.es’, idet den fandt, at dette ligeledes var i strid med Fibertex A/S’ EF-varemærke.

Det spanske selskab har appelleret afgørelsen.

(The Alicante Community Trademark Courts afgørelse nr. 538/2007 af 17. januar 2008)

Kommentarer:

Danske virksomheder har med vedtagelsen af EF-varemærkeforordningen og etablering af Harmoniseringskontoret i 1996, fået mulighed for, at beskytte deres varemærker på europæisk plan. Til forskel for et varemærke i henhold til den danske varemærkelov, som både kan stiftes ved registrering og ibrugtagning, kan et EF-varemærke alene stiftes ved registrering, jf. EF-varemærkeforordningens artikel 6. Mens et varemærke i henhold til Varemærkeloven som udgangspunkt alene opnår beskyttelse her i Danmark, opnår indehaveren af et registreret EF-varemærke beskyttelse for sit varemærke i hele EU. Det var derfor muligt i ovennævnte afgørelse for Fibertex A/S, at forfølge den krænkelse af EF-varemærket som den spanske virksomhed begik i Spanien.

Den spanske domstols vurdering af krænkelsen sker på baggrund af EF-varemærkeforordningens artikel 9, men de samme principper finder hovedsageligt anvendelse ved en tilsvarende vurdering af en krænkelse af et dansk varemærke, se varemærkelovens § 4.

Afgørelsen er et godt eksempel på, at det kan betale sig for danske virksomheder med internationale ambitioner, at sikre sine immaterielle rettigheder.