Erstatning på kr. 75.000 for overtrædelse af Markedsføringsloven

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2005

Selskabet S tog sammen med bl.a. en kommune K og det lokale erhvervsråd initiativ til trykning af en vejviser som alternativ til en vejviser udgivet af selskab X. X´s vejviser blev finansieret via annoncer fra erhvervslivet og indeholdt desuden oplysninger af generel interesse og sædvanlige telefonbogsoplysninger. X anlagde sag mod S med påstand om, at S skulle anerkende at have handlet i strid med Markedsføringslovens §§ 1 og 2 ved at have opfordret potentielle kunder til at opsige deres abonnement henholdsvis undlade at annoncere i X´s vejviser for kommunen, og med påstand om erstatning på kr. 200.000.

Retten fandt det ikke bevist, at S direkte havde opfordret potentielle kunder til at opsige deres abonnement hos X eller at undlade at annoncere X´s vejviser, og S frifandtes derfor for anerkendelsespåstanden. Derimod lagde retten til grund, at S havde tilbudt at formidle kundernes opsigelse overfor X, og at formidlingen var sket på en meget aktiv måde. S havde derved handlet i strid med Markedsføringslovens §§ 1 og 2. S blev dømt til at betale X en skønsmæssigt fastsat erstatning efter Markedsføringslovens § 13, stk. 2 på kr. 75.000,00.

(UfR 2002.445 SH)