Due diligence-undersøgelser

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/11 - 2005

Datatilsynet har tilkendegivet som sin opfattelse, at den udlevering af personoplysninger, der foregår i forbindelse med en due diligence, efter omstændighederne kan kræve hjemmel i Personoplysningsloven. Der henvises til Selskabsretsafsnittet.