Designbeskyttelse af jakker.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 21/7 - 2005

Dommen vedrørte en sag, som tøjproducenten Bestseller, der blandt andet er indehaver af varemærket Vera Moda, havde anlagt mod Rema 1000 vedrørende Rema 1000´s påståede krænkelse af Bestsellers rettigheder i henhold til ophavsretsloven, markedsføringsloven og designlovgivningen.

Under sagen gjorde Bestseller gældende, at en konkret jakke, som man mente Rema 1000 havde efterlignet, var beskyttet efter ophavsretslovgivningen og efter markedsføringsloven, idet jakken var designet af en af Bestsellers designere og dermed resultatet af en personlig skabende indsats.

Bestseller havde under sagen nedlagt påstand om betaling af en erstatning på godt kr. 370.000,-.

Sø- & Handelsretten lagde til grund, at Bestsellers jakke ikke kunne anses for beskyttet i medfør af ophavsretsloven.

Der i mod fandt retten – i mangel af eksempler på det modsatte – at jakken opfyldte nyhedskravet i artikel 5 i forordningen om EF-design og at Bestseller derfor kunne forbyde andre at gøre brug af designet, hvis brugen skyldes en kopiering af Bestsellers design.

Retten fandt, at der rent faktisk forelå en nærgående efterligning af Bestsellers jakke, hvilket også bestyrkedes af, at Rema 1000 ikke havde fremført oplysninger om nogen selvstændig designproces vedrørende deres jakke.

Retten fandt herefter, at Bestseller var berettiget til godtgørelse og eventuelt erstatning samt til at få nedlagt forbud mod den af Rema 1000 markedsførte jakke.

Ud fra konkrete forhold fandt retten imidlertid, at selve af Rema 1000´s jakke alene havde bevirket en vis markedsforstyrrelse for Bestseller, som derfor fik tillagt et vederlag på kr. 75.000,-.

(Sø- & Handelsrettens dom af 1. juli 2005)

Kommentar
Dommen efterlader unægtelig indtryk af, at udfaldet kunne være blevet et andet, hvis Rema 1000 havde bestræbt sig på at dokumentere – ved fremlæggelse af lignende jakker fra andre producenter – at Bestsellers design ikke opfyldte nyhedskravet.