Biva er dømt for salg af kopier af Ekornes hvilestol Stressless

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 22/6 - 2006

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Biva Møblers forhandling af en hvilestol med et understel svarende til Ekornes hvilestol Stressless, var i strid med god markedføringsskik.

Sø- og Handelsretten fandt, at Stressless var beskyttet efter markedsføringslovens regler, idet stolens timeglasformede understel havde særpræg, og at dette særpræg i forbrugernes øjne blev forbundet med netop Stressless-stolen fra Ekornes.

Retten fandt derfor, at Biva havde kopieret stolen i strid med Markedsføringslovens regler.

I forbindelse med tabsopgørelsen lagde retten imidlertid vægt på, at de to stole på grund af prisen henvendte sig til væsentligt forskellige kundesegmenter, idet udsalgsprisen på den originale stol lå mellem 6.000 og 16.000 kr. (ekskl. fodskammel), medens udsalgsprisen på Bivas discountprodukt lå på ca. 2.000 til 2.500 kr. (inkl. fodskammel).

Som følge af de væsentlige forskelle i kvalitet og pris fandt retten derfor ikke, at salget af discountstolen havde medført en direkte påviselig nedgang i salget af den originale stol.

Biva blev herefter dømt til at betale en skønsmæssig fastsat erstatning på kr. 650.000,00 for overtrædelse af Markedsføringsloven og for den herved forvoldte markedsforstyrrelse.

(Sø- og Handelsrettens dom af 21. april 2006)