Betegnelsen hjemmelavet om chokolade var ikke vildledende markedsføring

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/10 - 2005

Fødevaredirektoratet havde meddelt påbud til Pana Chokoladefabrik A/S om at ophøre med salg af chokolade mærket med anprisningen ”hjemmelavet”. Anprisningen fandtes vildledende, jfr. Fødevarelovens § 19, da chokoladen ikke var fremstillet i den detailforretning, hvorfra den solgtes, men i en produktionsvirksomhed, der leverede til et større antal detailbutikker og i grossistleddet.

Sagen blev indbragt for Østre Landsret. Retten anførte, at § 19 er udtryk for en generalklausul, og at det afgørende er, om markedsføringen er egnet til at vildlede forbrugerne.

Efter indholdet af § 19 fandt retten ikke grundlag for at fastslå, at en begrebsmæssig afgrænsning, hvorefter det forhold, om fødevaren ”er fremstillet i den detailforretning, hvorfra den sælges”, alene skal være bestemmende for, om brugen af udtrykket ”hjemmelavet” er vildledende.

Efter det oplyste om chokoladefabrikkens virksomhed, herunder om produktion, fremstillingsmetoder og markedsføring, fandt Østre Landsret ikke grundlag for at fastslå, at Pana Chokoladefabrik skulle ophøre med at benytte betegnelsen ”hjemmelavet”. Påbuddet fandtes derfor ugyldigt og markedsføringen kunne fortsætte uforandret.

(Østre Landsrets afgørelse af 15. januar 2002).