Afgørelse fra Sø- & Handelsretten vedrørende ophavsretlig benyttelse af skrifttyper.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/10 - 2005

For første gang har den danske Sø- & Handelsret accepteret, at skrifttyper kan ophavsretligt beskyttes, forudsat, at de er resultatet af en uafhængig og original kunstnerisk indsats.

Den konkrete sag vedrørte et bronzestøberi, der var stiftet i 1937, og som i mange år havde produceret og solgt bronzebogstaver til gravstene.

Et konkurrerende bronzestøberi begyndte i 1997 produktion og salg af bronzebogstaver og dekorationer til gravstene.

Den oprindelige producent anlagde herefter sag ved Sø- & Handelsretten med påstand om, at adskillige af den nye producents skrifttyper var kopier af deres skrifttyper, hvilket var i strid med ophavsretten til skrifttyperne og derudover i strid med god markedsføringsskik.

I henhold til en sagkyndig rapport måtte 3 af skrifttyperne anses for at være resultatet af en uafhængig og original kunstnerisk indsats, mens dette ikke fandtes at være tilfældet for de resterende
skrifttyper. Rapporten konkluderede yderligere, at den nye producent havde kopieret adskillige af den oprindelige producents skrifttyper ud over dem, som var originalarbejder.

Retten bemærkede til en begyndelse, at de skrifttyper, der ikke var resultatet af en uafhængig og original kunstnerisk indsats, ikke var ophavsretligt beskyttede. For så vidt angår de originale skrifttyper, mente retten ikke, at den oprindelige producent i tilstrækkelig grad havde godtgjort (f.eks. i form af tegninger, overdragelsesdokumenter eller lignede), at ophavsretten tilhørte dem.

Retten fandt imidlertid ligeledes, at den nye producent bevidst kopierede de 5 bedst sælgende skrifttyper fra den oprindelige producents kollektion, hvilket udgjorde en overtrædelse af en anden del af lovgivningen; markedsføringsloven. Retten nedlagde derfor forbud mod fortsat brug af de krænkende skrifttyper og fastsatte en erstatning på 50.000 kr.

(World Copyright Law Report)