Ændring i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på teleområdet m.v.

Print

Oprettet d. 6/7 - 2006

Som et led i regeringens handlingsplan mod terrorbekæmpelse vedtog Folketinget den 2. juni 2006 en række ændringer i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på teleområdet samt i retsplejeloven. Ændringerne indebærer blandt andet, at udbydere af telenet og teletjenester skal registreres hos Rigspolitiet.

Ændringerne betyder, at udbydere af telenet og teletjenester for fremtiden skal registreres hos Rigspolitiet. Desuden skal udbyderne indrette deres systemer på en måde, så det bliver muligt at foretage fremadrettede indgreb i meddelelseshemmeligheden og teleobservation. Ved henvendelser fra politiet om sådanne indgreb er udbyderne forpligtet til straks at behandle anmodningen således, at hensigten med indgrebet ikke forspildes. Udbydere af IP-telefoni vil i visse tilfælde blive omfattet af reglerne, hvilket er en udvidelse i forhold til hidtil gældende regler.

Udbyderne kan endvidere pålægges at udlevere abonnementsoplysninger uden at politiet forinden har indhentet rettens godkendelse (dommertilladelse) og at vedligeholde en database med oplysninger om såvel brugeren af og operatør bag et nummer.

Ændringerne i retsplejeloven medfører en udvidet ret for politiet til at foretage aflytninger, uden der sker en præcis angivelse af telefonnumre, en ret til under særlige forhold at forstyrre eller afbryde radio- eller telekommunikation i et område og endelig i sager, hvor det er af væsentlig betydning for efterforskningen, at indhente oplysninger vedrørende lokalisering af en mobiltelefon. Der skal dog som udgangspunkt forinden være indhentet en dommerkendelse hertil.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.