www.kværner.net

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

I denne sag mellem den norsk-engelske virksomhed Kværner og firmaet Tele og Media Consult as, fastslår WIPO at ICANN’s regler for konfliktløsning også finder anvendelse i tvister vedrørende top level domæneregistreringer, der endnu ikke er offentlige.

WIPO fandt således, at uagtet www.kværner.dk p.g.a brugen af bogstavet æ, forsat kun var registreret i et såkaldt ”test-beds”’s område, kunne reglerne godt benyttes. Et ”test bed” område er et område på internettet, hvor der gøres forsøg med domænenavne med andre bogstaver end de latinske, eks. æ,ø og å.

Da Kværner var indehaver af det tilsvarende varemærke i mange lande gav WIPO herefter Kværner medhold i , at registreringen skulle overføres.
(WIPO – afgørelse af 12. september 2001)