Wall-mart - afgørelse af 13. december 2001 på www.difo.dk/wall-mart.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Klageren var ifølge klageskriftet en verdenskendt detailhandelskæde og havde en dansk varemærkeregistrering af WAL-MART.

Det var under sagen ikke oplyst, hvorfor indklagede havde ladet det omtvistede domænenavn registrere, og derfor formodede nævnet at indklagede alene havde registreret domænenavnet ”wal-mart.dk” og opretholdt registreringen heraf med henblik på salg til klageren.

Nævnet fandt således registreringen for stridende mod dansk ret og pålagde indklagede at overdrage domænenavnet til klageren.