Spam mails - bøde på 400.000 kr.

Print

Oprettet d. 28/1 - 2005

Det kan være fristende og nemt at sende uopfordrede mails til en række udvalgte kunder, hvis man som virksomhed har et spændende produkt eller en service, man gerne vil markedsføre.

Dette må imidlertid på det kraftigste frarådes. For det første er det i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 6 a, og for det andet er retspraksis blevet skærpet væsentligt i relation til de virksomheder, der udsender spam-mails.

Sø- og Handelsretten afsagde onsdag den 21. januar 2004 en dom og tildelte virksomheden Aircom den hidtil største bøde i en spam-sag herhjemme.

Godt nok var der i dette tilfælde tale om tilbud sendt via fax og ikke over e-mail, men derfor bruges spam-bestemmelsen alligevel, da der er tale om uønskede tilbud fremsendt uden kundens samtykke og disse reguleres på samme måde, når de er afsendt som e-mail som pr. fax.

Virksomheden AirCom var tiltalt for at have rettet henvendelse til mellem 425 og 850 modtagere om ugen over en periode på et halvt år. I alt var der angivelig udsendt mellem 7.650 og 15.300 telefaxreklamer.

Retten accepterede en bødefastsættelsesmodel som følger: Alle, der udsender spam, som minimum får en bøde på 10.000 kroner. Store spam-syndere, der sender mere end 100 spam-mails skal betale 100 kroner per styk. Dog skal bøden forventes nedsat med en vis nedrunding hvis antallet af uanmodede henvendelser er betragteligt.

Fona Danmark fik i en af Danmarks første spam-sager en bøde på 15.000 kroner for at have udsendt 156 spam-mails.

Der er otte andre spam-sager på vej.

Forbrugerombudsmanden forbereder blandt andet en sag mod et større teleselskab for at have udsendt 40.000 spam-mails og 12.000 SMS-reklamer.

Undtagelsen til spamforbuddet i markedsføringsloven § 6 a er tidligere behandlet i Lovorientering til U 2003.1855.