Skærpelse af de danske regler om typosquatting

Print

Oprettet d. 14/6 - 2007

DIFO og DK Hostmaster har indført nye regler, der skal komme typosquatting til livs.

Af Bender von Haller Dragsted

Dansk Internetforum (DIFO) og DK Hostmaster har indført nye regler om typosquatting.

Ved typosquatting forstås en systematisk registrering af domænenavne, der næsten er ens med en tredjeparts identitet, domænenavn, hjemmeside, varemærke eller øvrige forretningskendetegn, f.eks. berlingsske.dk. Ved fejlagtig indtastning ledes brugeren over på en hjemmeside eller anden tjeneste, der er tilgængelig under det anmeldte domænenavn.

Med de nye regler kan den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO på begæring af en anmelder, hvis domæne krænkes, i enighed suspendere et domænenavn med øjeblikkelig virkning.

Betingelserne for at suspendere domænet er følgende:

Der skal være nærliggende risiko for, at internetbrugere, der søger anmelderens domænenavn, ved en fejlagtig indtastning ledes over på en hjemmeside eller anden tjeneste, der er tilgængelig under det anmeldte domænenavn,

Registranten af det anmeldte domænenavn har ingen varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn, og

Registranten af det anmeldte domænenavn eller en anden, som må formodes at drive virksomhed i nær tilknytning til denne, har foretaget registreringer af andre domænenavne med nærliggende risiko for forveksling, som omtalt ovenfor.

Registranten får dog en svarfrist på 72 timer fra DK Hostmaster, inden domænet suspenderes. Såfremt registranten er uenig i suspensionen af domænenavnet, har registranten mulighed for at indbringe beslutningen om suspensionen for Klagenævnet for Domænenavne. Dette skal være sket inden fire uger efter, at beslutningen om suspension er meddelt registranten. Indgiver registranten ikke en klage, sletter DK Hostmaster domænenavnet.

Reglerne træder i kraft 1. juli 2007.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.