Sagerne vedrørende wilhelm-hansen.dk

Print

Oprettet d. 2/6 - 2005

Domænenavnet wilhelm-hansen.dk skulle ikke overdrages, da der ikke var grundlag for at antage, at indklagede havde registreret eller anvendt domænenavnet som reference til slægtsnavnet Wilhelm-Hansen.

Klagerne bar det forbeholdte navn Wilhelm-Hansen og ønskede domænenavnet wilhelm-hansen.dk overdraget til sig.

Indklagede, som i daglig tale benævnedes Wilhelm Hansen, var ifølge det oplyste det ældste og et af de vigtigste musikforlag i Danmark. Indklagede blev etableret i 1857 af Jens og Hanne Wilhelm Hansen og havde i hele sin levetid benyttet navnet Wilhelm Hansen, som var navnet på familien, der i generationer havde stået for virksomheden.

Indklagede registrerede i 1996 domænenavnet wilhelm-hansen.dk, da man ønskede et domænenavn, der svarede til virksomhedens navn i daglig tale. Da det ikke var muligt at registrere domænenavne, hvori der indgik mellemrum, registrerede indklagede domænenavnet med en bindestreg. Indklagede havde siden registreringen af domænenavnet benyttet dette til markedsføring af sin virksomhed.

Klagenævnet bemærkede indledningsvist, at var det oplyst, at indklagede i snart 150 år havde drevet virksomhed under navnet Wilhelm Hansen og i dag måtte anses for velkendt her i landet under denne betegnelse. Nævnet bemærkede videre, at indklagede ikke havde haft mulighed for at vælge et domænenavn, som var fuldstændig identisk med indklagedes navn, da det ikke var muligt at lade et mellemrum indgå i en domæneregistrering. Når Wilhelm Hansen skulle gengives som domænenavn uden mulighed for at gøre brug af et mellemrum, måtte det anses for naturligt og sædvanligt at gøre brug af en tankestreg for at signalere, at der var et mellemrum mellem de to navne, som indgik i betegnelsen. Der var derfor intet grundlag for at antage, at indklagede havde registreret eller gjort brug af domænenavnet wilhelm-hansen.dk som reference til slægtsnavnet Wilhelm-Hansen, idet domænenavnet måtte antages at referere til indklagedes mangeårige brug af betegnelsen Wilhelm Hansen. Det måtte samtidig antages, at indklagedes kunder naturligt ville søge efter indklagedes hjemmeside under domænenavnet wilhelm-hansen.dk.

Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at antage, at indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn skulle være uberettiget i forhold til klagerne eller klagernes slægt eller skabe risiko for forveksling. Der var da heller ikke godtgjort eksempler herpå på trods af, at indklagede havde gjort brug af domænenavnet wilhelm-hansen.dk i næsten 10 år.

Da klagernes ret til navnet Wilhelm-Hansen ikke indebar en fortrinsret til domænenavnet wilhelm-hansen.dk forud for andre, som havde en begrundet og retmæssig interesse i at gøre brug af dette domænenavn, og da indklagede havde været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, havde indklagede herefter opnået ret til domænenavnet forud for klagerne.

Klagerne fik følgelig ikke medhold i klagen.

Denne artikel bringes af Forum Advokater - Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.