Sagen vedrørende grevebibliotek.dk

Print

Oprettet d. 31/5 - 2005

Domænenavnet grevebibliotek.dk skulle overdrages til klageren, da indklagedes registrering og brug af domænenavnet fandtes vildledende og i strid med principperne i varemærkelovens § 14.

Klager var en dansk kommune, som varetog en række offentlige serviceopgaver, herunder driften af et folkebibliotek. Klager drev således Greve Bibliotek. Klageren registrerede den 21. november 1996 domænenavnet grevebib.dk og havde siden – under fællesbetegnelsen Greve Bibliotek - anvendt domænenavnet til en portal for klagers biblioteker.

Klageren oplyste, at domænenavnet ved klagens indgivelse viderestillede til hjemmesiden under domænenavnet slamfisse.dk, hvor man præsenteredes for et billede af ugens ”slamfisse” – et billede af en kvindes kønsorgan.

Indklagede oplyste, at han ikke var erhvervsdrivende, at han ville starte et bibliotek i Greve, at han elskede biblioteker, og at domænenavnet grevebibliotek.dk var registreret til brug for et nonprofit projekt.

Hjemmesiden under grevebibliotek.dk indeholdt blandt andet et pornografisk billede af to nøgne drenge i et brusebad.

Nævnet bemærkede, at domænenavnet grevebibliotek.dk var identisk med navnet på en af klagers institutioner, og at Internet-brugere naturligt ville forvente at finde en hjemmeside for denne institution ved opslag på domænenavnet. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet grevebibliotek.dk fremstod derfor som vildledende og i strid med principperne i varemærkelovens § 14. Nævnet fandt endvidere indklagedes hidtidige brug af domænenavnet stærk chikanøs over for klageren.

Domænenavnet Grevebibliotek.dk blev derfor overført til klageren.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.