Sagen vedrørende dykinfo.dk.

Print

Oprettet d. 9/11 - 2005

Domænenavnet skulle overdrages til klageren, da registreringen var foretaget for at udnytte den goodwill, som var knyttet til klagerens projekt under navnet dykinfo. Dette uanset, at der ikke var nogen kendetegnsbeskyttelse af denne betegnelse.

Klageren havde siden 1990 benyttet betegnelsen dykinfo som navnet på et ikke-kommercielt projekt vedrørende dykkersteder i Danmark og Sydsverige. Projektet var ifølge det oplyste velkendt i dykkerkredse.

Klageren oplyste, at indklagede i slutningen af februar 2000 kontaktede klageren og foreslog et samarbejde om en database over dykkersteder i Danmark kaldet Dykinfo. Databasen skulle således være en online version af klagerens data.

Indklagede drev en hjemmeside under domænenavnet adventureworld.dk, der var en Internetportal med flere aktivitetsområder, herunder dykning. Indklagede oplyste, at dykinfo.dk siden 2000 var brugt til at navngive og markedsføre en dykkersektion på indklagedes hjemmeside, og at man var i gang med at opbygge en specialportal for dykning, som skulle hedde www.dykinfo.dk. Indklagede ønskede af konkurrencemæssige årsager ikke at oplyse yderligere herom.

Klageren bestred disse oplysninger med henvisning til, at domænenavnet indtil klagesagens opstart blot viderestillede til indklagedes hovedside, som ikke havde relation til dykning. Det blev bekræftet af sekretariatets undersøgelser under sagen.

Nævnet bemærkede indledningsvist, at betegnelsen dykinfo er en forkortelse for dykkerinformation og som sådan et generisk udtryk, hvis anvendelse som udgangspunkt er fri. Anvendelsen skal dog være i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Nævnet bemærkede herefter, at det på baggrund af sagens oplysninger måtte antages, at betegnelsen dykinfo var indarbejdet som betegnelse for klagerens projekt i dykkerkredse.

Nævnet bemærkede videre, at domænenavnet dykinfo.dk var identisk med betegnelsen for klagerens projekt, og at det blev anvendt til markedsføring af indklagedes virksomhed. Indklagede havde imidlertid ikke godtgjort, at der var nogen naturlig sammenhæng mellem domænenavnet og indklagedes virksomhed. Indklagede markedsførte således via sin hjemmeside, adventureworld.dk, en lang række rejse- og sportsaktiviteter, herunder bjergbestigning, cykling, kajak, klatring, osv., men det var kun i forhold til dykning, at indklagede gjorde brug af en forkortelse i kombination med forkortelsen info.

Indklagedes oplysning om, at indklagede havde været og var i gang med at opbygge en specialportal for dykning, fandt nævnet ikke overbevisende, da der var gået 4 år siden domænenavnets registrering, uden at denne plan var blevet realiseret, ligesom det fandtes påfaldende, at indklagede ikke ville redegøre nærmere for sit påståede projekt.

Under hensyn hertil samt til klagerens oplysninger om indklagedes henvendelse i 2000 med forslag om et samarbejde fandt nævnet, at indklagede havde registreret domænenavnet dykinfo.dk med viden om klagerens projekt og med det formål at udnytte den interesse, der var i dykkerkredse for klagerens projekt, til egen fordel ved at lede Internet-brugere, som søgte efter klagerens projekt, hen til indklagedes hjemmeside.

Indklagedes registrering og brug af domænenavnet var derfor en utilbørlig snyltning på den goodwill, som relaterede sig til klagerens projekt og dettes navn og afskar samtidig klageren fra at få projektbetegnelsen registreret som domænenavn under toplevel domænet .dk.

Indklagedes registrering af domænenavnet dykinfo.dk. og nægtelse af at overføre det vederlagsfrit til klageren var derfor i strid med markedsføringslovens § 1.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.