Roliant - deskpro - presario.dk - afgørelse af 23/10-2001 på www.difo.dk/klager/proliant.html

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

Nævnet fandt at en privatpersons registrering af de omhandlede navne med henblik på videresalg eller chikane af compag var i strid med god markedsføringsskik og redelig handlemåde og pålagde indklagede at overdrage domænerne til compaq samt betale klagegebyrer da indklagedes handlemåde fandtes særlig grov.