Pollefrasnave - afgørelse af 16/-2001 på ww.difo.dk/klager/pollefrasnave.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

En privatperson havde registreret domænenavnet og det blev lagt til grund, at brugen af navnet ikke havde erhvervsmæssigt formål. Nævnet fandt dog at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "pollefrasnave.dk" var udtryk for en illoyal adfærd og snylten på klagerens markedsføring som stred mod almindelige retsgrundsætninger, og pålagde indklagede at overføre domænenavnet.