Persondataovervågningsgruppe under EU kritiserer Google Inc.

Print

Oprettet d. 22/5 - 2007

Google Inc. er blevet kritiseret af artikel 29-gruppen under EU for ikke at leve op til de gældende databeskyttelsesregler inden for EU

Artikel 29-gruppen under EU overvåger beskyttelsen af persondata inden for EU. Artikel 29-udvalget har fremsat kritik mod Google Inc., fordi søgemaskinetjenesten tilsyneladende har gemt oplysninger om brugeres søgninger i årevis.

Ifølge persondataloven er en personoplysning ”enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”. Når en bruger foretager en søgning via Google, sker der en automatisk lagring af det indtastede søgeord, tidspunktet for søgningen samt brugerens ip-adresse. Da det via ip-adressen kan være muligt at identificere fysiske personer, er lagringen af ip-adressen og de øvrige oplysninger omfattet af persondataloven, herunder bestemmelserne om god databehandlingsskik. Heri ligger, at der alene må behandles oplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til formålet med behandlingen. Formålet skal i sig selv være lovligt og sagligt.

Ydermere pålægger loven den, der er ansvarlig for dataene, at ajourføre indsamlede oplysninger, ligesom der stilles krav om, at oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige at opbevare i forhold til det formål, hvortil de er indsamlet.

Spørgsmålet er herefter, hvor længe det er lovligt for Google Inc. at opbevare søgeoplysningerne. Google har i et svar til artikel 29-udvalget anført, at deres privacy policy fremover vil indebære, at personoplysninger i logfiler om brugernes søgninger kun gemmes i 18 - 24 måneder for derefter at blive slettet. Google anerkender i brevet hensynet til privatlivets fred men henholder sig til, at de har et behov for at opbevare persondataene for at videreudvikle tjenester.

Det forventes, at Kommissionen på foranledning af artikel 29-udvalget vil rette henvendelse til Google Inc.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.