Nyt forslag til lov om elektronisk handel

Print

Oprettet d. 31/10 - 2005

Med baggrund i et EU-direktiv af 8. juni 2000 skal Danmark inden 17. januar 2002 have implementeret direktivet i dansk lovgivning. Dette har nu ført til at et nyt lovforslag er sendt til høring.

Lovforslaget indeholder en regulering af, hvilket lands lovgivning virksomheder skal overholde, idet der indføres det såkaldte afsenderlandsprincip for informationssamfunds-tjenester. Dette indebærer at virksomheder blot skal sikre sig, at deres aktiviteter overholder reglerne i etableringslandet. Der er dog muligheder for offentlige myndigheder til at gribe ind overfor udenlandske virksomheders aktiviteter ligesom aftaler mellem forbrugere er undtaget og dermed ofte skal vurderes efter reglerne i forbrugerens hjemland.

Lovforslaget indeholder samtidig en række oplysningsforpligtelser, der skal iagttages ved handel og markedsføring på bl.a. Internettet, e-mail, SMS og WAP.

Endelig indeholder lovforslaget regler om ansvarsfrihed ved visse typer formidling af elektronisk materiale. Reglerne vil indebære, at internetudbydere vil blive ansvarsfri for at viderebringe eller hoste ulovligt materiale eller aktiviteter. F.eks. børnepornografi. I relation til lagring forudsætter ansvarsfriheden dog, at udbyderen er uden kendskab til ulovlighederne samt straks tager skridt til at fjerne indholdet, når han bliver gjort bekendt med det ulovlige materiale eller de ulovlige aktiviteter.

Formålet med direktivet har været at fremme den elektroniske handel ved bl.a. at indføre afsenderlandsprincippet. Det er dog uvist om forventningerne bliver indfriet , idet de mange undtagelser kan gøre det vanskeligt at gennemskue hvilke regler der reelt er gældende ved handel med almindelige forbrugere.

Lovforslaget, der kan læses med bemærkninger på forbrugerstyrelsesn hjemmeside www.fs.dk har allerede været genstand for debat og på www.ddf.dk kan høringssvar fra dansk dataforening læses som supplement. Endelig er E-handelsdirektivet omtalt.