Nye regler hos DK Hostmaster A/S muliggør hastesuspension af DK Domænenavne.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/7 - 2005

DK Hostmaster A/S, der administrerer det danske .dk domæne har vedtaget en ny regel, som muliggør, at man under visse omstændigheder kan hastesuspendere eller nedtage domænenavne.

Bestemmelsen, der træder i kraft 1. juli 2005, er vedtaget i fællesskab med DIFO (Dansk Internet Forum).

Suspensionsreglerne kan bruges,

A - hvis registrantens aktive anvendelse af domænenavnet åbenbart har til hensigt på ulovlig vis at skabe forveksling med en tredjeparts identitet, domænenavn, hjemmeside, varemærke eller øvrige forretningskendetegn og forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentlige myndigheder og

B - i andre tilfælde hvis væsentlige sikkerhedsmæssige eller øvrige samfundsmæssige hensyn taler derfor og disse hensyn taler for ikke at lade suspension eller sletning afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentlige myndigheder.

Reglerne indebærer endvidere, at registranten af det ulovlige navn samtidig med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes, skal informeres enten pr. e-mail eller pr. telefon og samtidig opfordres til at eliminere forvekslingsrisikoen. DK Hostmaster og DIFO er dog berettiget til at suspendere domænenavnet uanset, om registranten ikke modtager meddelelsen. Endvidere indebærer reglerne, at hvis ikke registranten senest 14 dage efter suspensionen dokumenterer en løsning, der af den administrerende direktør for DK Hostmaster A/S og bestyrelsesformanden for DIFO i enighed vurderes som eliminerende forvekslingsrisikoen, overgiver DK Hostmaster sagen til Klagenævnet for Domænenavne med henblik på afgørelse af, om suspensionen skal videreføres til sletning eller om den skal hæves.