Nye IT - standardkontrakter på vej

Print

Oprettet d. 5/8 - 2005

Gennem mange år har både offentlige og private virksomheder i vidt omfang benyttet Statens IT – standardkontrakter K18 og K33 ved køb af IT –systemer.

Kontrakterne er ikke blevet ændret i takt med den teknologiske udvikling og ændring af mange arbejds-processor og services og det har for mange kontrakt-partnere været irriterende at skulle revidere store dele af kontrakterne eller opbygge egne kontraktsudkast.

En arbejdsgruppe under Statens it-råd bestående af repræsentanter udpeget af Videnskabsministeriet, Finansstyrelsen, IT-Brancheforeningen og Dansk IT har derfor gennem mere end 2 år arbejdet på at udforme nye standardkontrakter med bistand fra Kammerad-vokaten.

Arbejdsgruppen er nu så langt, at første udkast til K01, der skal afløse K18 er sendt til høring.

Udkastet, der kan hentes på

http://www.oio.dk/standardkontrakter

er sprogligt lettere tilgængeligt end forgængeren og indeholder bl.a. bestemmelser vedr. kravspecifikation i tilbudsfasen, udtrædelsesadgang for kunden, regule-ring af ændringsanmodninger m.m.

Herudover er der forslag til en række bilag, der bør med-følge kontrakten samt en vejledning til selve udfyld-elsen af kontrakten.

Uagtet, der ikke er tale om nogen endelig version, er der megen inspiration at hente til mindre IT – projekter, hvorimod større systemleverancer, der måske udføres i flere etaper forsat bør reguleres mere indgående.

Det skal yderligere anføres, at den medfølgende vejled-ning langtfra er udtømmende og det må anbefales at kontakte extern rådgiver, hvis ikke virksomheden er rutineret i kontraktsudarbejdelse.

Har man lyst til at blive opdateret mere grundigt om de nye ændringer, kan man evt. deltage på Djøfs kursus den 7. oktober, der sætter fokus på ændringerne set fra kundens h.h.v. leverandørens synsvinkel.

Se www.djoef.dk.

I lovorientering vil vi løbende følge udviklingen og orientere yderligere, når de endelige kontrakter er på plads.