Ny vejledning om spam

Print

Oprettet d. 18/2 - 2005

Forbrugerombudsmanden har udsendt en ny vejledning om markedsføringslovens § 6a. I vejledningen redegør Forbrugerombudsmanden for rækkevidden af spam-forbuddet.

Markedsføringslovens § 6a vedrører erhvervsdrivendes henvendelser via elektronisk post, automatiske opkaldssystemer eller telefax. Forbrugerombudsmanden slår i vejledningen fast, at begrebet elektronisk post skal forstås bredt og omfatter enhver meddelelse, der sendes elektronisk herunder via SMS, MMS og lignende.

Forbuddet omfatter henvendelser med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser. Der skal med andre ord være tale om en henvendelse i markedsføringsøjemed. Forbrugerombudsmanden fremhæver i sin vejledning, at eksempelvis en uanmodet e-mail med tilbud om deltagelse i en konkurrence vil være ulovlig, da den er med til at skabe opmærksomhed om virksomhedens navn og/eller produkter. Ligeledes fremhæves elektroniske nyhedsbreve og markedsundersøgelser som omfattet af reglen, hvis deres egentlige formål er markedsføring.

Forbuddet mod spam gælder uanset, om henvendelsen sker til en forbruger eller erhvervsdrivende. Enhver henvendelse er uanmodet medmindre, der foreligger et konkret, informeret samtykke, dvs. det skal klart fremgå, hvad samtykket omfatter. Endvidere skal der foreligge en positiv viljestilkendegivelse. Et stiltiende samtykke (”opt-out”) er altså ikke tilstrækkeligt.

Forbrugerombudsmanden behandler i vejledningen ”tip en ven-funktioner” i tilknytning til samtykke-kravet, dvs. en funktion, der giver en besøgende på en hjemmeside mulighed for at ”tippe” venner og bekendte om indholdet. Ifølge Forbrugerombudsmanden er en tip-en-ven funktion lovlig, hvis brugerne ikke opfordres til eller belønnes for at benytte den, f.eks. gennem deltagelse i konkurrencer eller lignende.

Det er tilladt at sende markedsføringsmateriale pr. e-mail uden samtykke, hvis der eksisterer et løbende kundeforhold og kunden selv har oplyst sin e-mailadresse. Det er dog et krav, at modtageren på en nem og effektiv måde kan sige nej tak til at modtage markedsføring i fremtiden. Endvidere må markedsføringsmaterialet kun relatere sig til den erhvervsdrivendes egne produkter og kun vedrøre produkter, som kunden tidligere har købt eller tilsvarende produkter.

Forbrugerombudsmanden giver i vejledningen eksempler på, hvad der forstås ved tilsvarende produkter. Har modtageren købt sko, kan der f.eks. reklameres for andet fodtøj, men ikke tøj. Et andet eksempel er en musik-cd, som giver den erhvervsdrivende ret til at reklamere for anden musik, men ikke for film.

Overtrædelse af mfl. § 6a, sanktioneres med bødestraf. Forbrugerombudsmanden redegør i vejledningen for principperne for bødernes udmåling baseret på retspraksis. Retningslinjerne gælder som udgangspunkt uanset om overtrædelsen sker pr. e-mail, SMS eller fax.

Udgangspunktet er, at der for op til 100 henvendelser gives en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 henvendelser gives en bøde på 100 kr. pr. henvendelse, således at eksempelvis 600 henvendelser udløser en bøde på 60.000,00 kr. Ved et stort antal henvendelser skal der dog ske en vis nedrunding.

(Forbrugerombudsmandens vejledning)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.