Ny lov om domænenavne

Print

Oprettet d. 5/7 - 2005

16. juni vedtog folketinget Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Loven er den første danske lovgivning på domænenavnsområdet.

Top level domænet .dk administreres i dag uden formelt lovgrundlag af foreningen Dansk Internet Forum (DIFO).

I oktober 2003 nedsatte videnskabsministeren et domæneudvalg, der skulle se på muligheden for lovgivning på domænenavnsområdet. Loven bygger på domæneudvalgets konklusioner.

Loven indeholder følgende særligt interessante punkter:

Administrator af .dk domænet og andre domæner, der måtte blive tildelt Danmark, skal vælges ved et udbud. Udbudsmodellen skal sikre, at der skabes konkurrence om varetagelsen af administrationen.

Der indføres et generelt forbud mod hamstring af domænenavne, der sker med udlejning eller videresalg for øje.

Der indføres et princip om ’god domænenavnsskik’, på samme måde som det kendes indenfor bl.a. markedsførings- og persondatalovgivningen. Bestemmelsen har funktion som en slags generalklausul.

I de tilfælde hvor et domænenavn anvendes i strid med god markedsføringsskik, eller hvor der er tale om hamstring alene med henblik på efterfølgende videresalg eller udlejning, kan aftaleforholdet bringes til ophør i kraft af inddragelse af domænenavnet.

Der indføres et statsligt tilsyn med den valgte administrator.

Loven ændrer ikke på, at retten til et domænenavn fortsat er tidsubegrænset. Der indføres ikke et generelt krav om brugspligt af domænenavne.
Retten til et domænenavn skal fortsat kunne overdrages, og alle skal have lige ret til at registrere domænenavne.

Loven trådte i kraft 1. juli 2005.

Link til:
Lovforslaget som vedtaget: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050059830-REGL

(advokat Jesper Langemark og stud.jur. Maria Riis-Vestergaard Sørensen)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.