Niceprice - afgørelse af 13. november på www.difo.dk/klager/nicepric.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Klageren, Sony Music Entertainment, gjorde gældende, at indklagede Michael Vogelius dels krænkede klagerens varemærkeret til navnet Nice Price jf. varemærkelovens § 4 stk 2., dels at registreringen var i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 5.
Nævnet fandt ikke, at den af klageren foretagne registrering eller brug gav grundlag for at antage, at klageren har erhvervet særlige varemærkerettigheder til betegnelsen nice price uden for vareklasse 9. Da indklagedes ønske om at anvende domænenavnet til at åbne en portal for ”gode tilbud ikke fandtes at ville være illoyalt over for klageren eller egnet til at skabe forveksling med klagerens virksomhed afviste nævnet at indklagede skulle overdrage domænet.
Afgørelsen er et godt eksempel på, at en varemærkeregistrering ikke automatisk giver ret til et domænenavn.