Medvirkensansvar for links til software der kan benyttes til at omgå kopispærringer

Print

Oprettet d. 8/6 - 2005

En regional tysk domstol (Landgericht München) har for nylig truffet en interessant afgørelse vedrørende links til software, der kan benyttes til at omgå kopispærringer.

Dommen er bl.a. interessant derved, at redaktøren af en netværkspubliceret artikel, som indeholdt links til softwaren, blev dømt for medvirken til ophavsretlige krænkelser, hvilket konkret resulterede i en erstatning på 250.000,00 euro, dvs. ca. 1,9 mio. danske kroner.

Tvisten var opstået, fordi en online-nyhedstjeneste i artiklen ”überwindet Kopierschutz von Un-DVD’s” havde omtalt en række hjemmesider, hvorfra brugerne kunne downloade software til at omgå kopispærringer. Artiklen indeholdt links til en række af disse hjemmesider, hvorpå der konkret var software, som muliggør digital kopiering af kopispærrede ophavsretligt beskyttede værker i form af film, musik m.v. Artiklen udløste et søgsmål mod nyhedstjenestens redaktør fra en række tyske ophavsretsorganisationer.

Redaktøren blev dømt for medvirken til de mulige ophavsretlige krænkelser, som læserne måtte foretage via downloads fra de links, som artiklen gengav, dvs. uden at det konkret blev dokumenteret, at læserne rent faktisk havde anvendt den software, artiklen henviste til, til at omgå kopispærringsforanstaltninger.

Retten afviste nyhedstjenestens argument om, at retten til at gengive de pågældende links fulgte af almindelige principper om pressefrihed med henvisning til, at den ophavsretlige lovgivning medfører visse begrænsninger i pressefriheden. Derudover indeholder de ophavsretlige regler i sig selv en afvejning af hensynet til ytringsfriheden.

Dommen er interessant af flere årsager. Redaktøren blev således idømt et medvirkensansvar for de potentielle – men ikke dokumenterede – krænkelser, softwaren kunne anvendes til. Erstatningsbeløbet blev skønsmæssigt fastsat til et betydeligt beløb svarende til knap 2 mio. kr.

Derudover synes der at være en forholdsvis fjern sammenhæng mellem den potentielle medvirken, der blev foranlediget af artiklen, den krænkende software og DVD’er og CD’er med film og musik, men dette skal sammenholdes med, at artiklen indeholdt en detaljeret beskrivelse af softwarens anvendelse, og artiklen fremstod derfor som en form for manual til at omgå kopispærringer. Det blev ikke tillagt betydning, at artiklen ikke indeholdt deciderede opfordringer til læserne om at downloade software med henblik på at omgå kopispærringer.

Flere danske og nordiske domme har behandlet spørgsmålet om linkansvaret, og der er en generel tendens til, at man skal være påpasselig med at oprette links – særligt direkte links – til materiale, som er ophavsretligt beskyttet. Senest har den norske højesteret i januar 2005 idømt indehaveren af en tjeneste, hvorpå der var oprettet direkte links til ulovlige mp3-filer, en erstatning på 100.000 norske kroner. Lignende afgørelser er faldet i Sverige og Danmark.

(advokat Kasper Heine og advokatfuldmægtig Tommy Angermair)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.