Lillienskjold - afgørelse af 18. december 2001 på www.difo.dk/klager/lillienskjold.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Klageren hed Lillienskjold til efternavn og navnet var optaget på civilretsdirektoratets liste over forbeholdte efternavne.

Domænenavnet ”lillienskjold.dk” blev anvendt aktivt som en præsentation af indklagedes gartnerivirksomhed.

Nævnet fandt ikke at indklagedes adgang til at benytte betegnelsen Lillienskjold som mellemnavn tillige omfattede en adgang til at benytte betegnelsen isoleret i kommercielt øjemed. Med henvisning til den beskyttelse, som § 16, stk. 2 giver slægtsnavne pålagde nævnet indklagede at overføre domænenavnet til klageren.