Landsretsafgørelse om brug af kildekoder til lagersystem

Print

Oprettet d. 25/5 - 2005

Vestre Landsret har netop truffet afgørelse i en særdeles interessant tvist om retten til at bruge kildekoden til et lagersystem. Afgørelsen lød på, at den tabende part, CS, som er en større kølevirksomhed, skal betale erstatning på knap DKK 1,7 millioner til udvikleren af lagersystemet BD. Sagen er angiveligt på vej i Højesteret, idet ledende repræsentanter fra CS til pressen har udtrykt vilje til at anke den afgørelse, som blev truffet af landsretten i 1. instans.

Det omstridte lagersystem blev oprindeligt købt af et frysehus, VF, hos IT-leverandøren BD, men efterfølgende overdraget til CS, som led i CS´s overtagelse af et af VF´s frysehuse. Det fulgte af overdragelseskontrakten, at CS overtog samtlige rettigheder til systemet, herunder kildekoden og retten til at foretage ændringer heri, samt tilhørende dokumentation, dvs. brugermanualer m.v.

Ifølge den oprindelige købskontrakt havde VF brugsret til lagersystemet samt ret til at ændre i systemets kildekode. Samtidig var det bestemt heri, at VF ikke var berettiget til at overdrage lagersystemet til tredjemand.

Som følge af CS´s brug af lagersystemet blev de, efter at forligsforhandlingerne var kuldsejlet, sagsøgt af BD med påstand om erstatning, som navnlig henviste til den oprindelige købskontrakt.

Vestre Landsret fastslog indledningsvist, at det var en del af aftalen mellem VF og BD, at VF´s rettigheder til lagersystemet ikke måtte overdrages til en tredjemand, og at overdragelsen til CS var i strid hermed.

Uanset at retten anså CS for at være i god tro angående overdragelsesforbudet i kontrakten mellem VF og BD, fandt landsretten ikke, at CS havde opnået de rettigheder til lagersystemet, som fulgte af kontrakten mellem VF og CS.

Derfor betragtede landsretten CS´ brug af kildekoderne, herunder videreudviklingen af lagersystemet, for at være uberettiget, hvorfor CS blev idømt at skulle betale knap DKK 1,7 millioner i erstatning til BD.

Afgørelsen er særlig interessant derved, at CS bliver idømt erstatningsansvar for deres brug af systemet, uanset at CS havde landsrettens ord for, at de var i god tro med hensyn til adgangen til den pågældende brug.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.