Kritisabelt receptregister på vej

Print

Oprettet d. 13/11 - 2006

Nyt register, der samler alle receptoplysninger på en server hos Lægemiddelstyrelsen, er ifølge Forbrugerrådet potentielt ulovligt og med risiko for misbrug af følsomme personoplysninger.

Receptregistret er en udvidelse af den elektroniske personlige medicinprofil. Her har faggrupper i sundhedssektoren og privatpersoner via den offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk kunnet få information om udskrevet medicin for de seneste to år. Medicinprofilen blev oprettet med det formål at forbedre patientsikkerheden og forhindre fejlmedicinering og deraf følgende uheldige følgevirkninger.

Med det nye receptregister vil patienternes gamle recepter på alt fra f.eks. lykkepiller og viagra til HIV-medicin nu ligge i et centralt register på en server hos Lægemiddelstyrelsen. Receptregisteret omfatter ud over medicinforbrug også sygdomsoplysninger og giver således mere komplette helbredsoplysninger. Risikoen for misbrug af følsomme personoplysninger vil alt andet lige stige i takt med antallet af oplysninger og antallet af personer, der har adgang til disse.

Datatilsynet har tidligere forholdt sig kritisk til receptregisteret og har senest foreslået en begrænsning af antallet af faggrupper, så fx kun den læge, der aktuelt har en patient i behandling, har adgang til oplysningerne om patienten.
Receptregisteret rejser velkendte persondataretlige og sikkerhedsmæssige spørgsmål, herunder hvilke data, der må behandles, og særligt hvem, der må have adgang til hvilke data samt, hvorvidt formålet med at give patienter en bedre medicinsk behandling opfyldes ved dette register.

Forbrugerrådet har udtalt, at oprettelsen af registeret er ulovligt og har i den forbindelse ønsket en redegørelse om lovligheden af registeret fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som har svaret, at der er hjemmel til receptregisteret i sygesikringslovens § 7, der pr. 1. januar 2007 erstattes af sundhedslovens § 157. Heraf fremgår, at Lægemiddelstyrelsen skal føre et elektronisk register over de enkelte medicinbrugeres køb m.v. af lægemidler og hertil knyttede oplysninger.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.