Krav til handicapvenlige hjemmesider?- skærpede krav i England

Print

Oprettet d. 22/4 - 2005

En Britisk kommission for handicappedes rettigheder har nu stadfæstet, at alle udbydere af services på internettet skal sikre, at ydelserne udbydes under hensyntagen til handicappedes særlige behov.

Kommissionen tager udgangspunkt i Disability Discrimination Act fra 1995, der skal sikre, at udbud af varer og tjenesteydelser gøres lettere tilgængelige for handicappede fra og med 2004.

Der er fastsat en frist til 1. oktober 2004 for virksomhederne til at indrette deres websites i ovensstemmelse hermed, men der er dog foreløbig ingen nærmere retningslinier for hvordan kommissionen forestiller sig udbyderen skal efterleve kravene i praksis.

Det kan næppe afvises, at tilsvarende krav på sigt vil blive fremsat overfor danske udbydere af varer og services på internettet og interesserede kan læse mere om intentionerne bag den engelske kommission på:
http://www.drc.org.uk/drc/InformationAndLegislation/Page331a.asp

I USA og i Australien har man nedfældet tilsvarende Disability Acts for handicappede i henholdsvis 1990 og 1992 og flere sager har taget reglerne i brug.

I november 1999 stævnede en blind person således AOL i Massachusetts med påstand om diskrimination, hvilket har haft til følge at AOL nu vil forbedre hjemmesiden for blinde.

Tilsvarende stævnede en blind person i august 2000 Sydneys Olympiske Komite for diskrimination, idet den officielle hjemmeside for det forestående OL – angivelig ikke var udformet hensigtsmæssigt overfor blinde og svagtseende. Det kom frem, at omkostningerne ved at gøre hjemmesiden mere handicapvenlig kunne være holdt på under 1% af de samlede udviklingsomkostninger, hvis programmeringen af hjemmesiden havde været mere hensigtsmæssig overfor synshandicappede fra starten.

Henset til den korte tid til opstarten af OL blev Komitéen pålagt at foretage nogle konkrete tiltag for at gøre hjemmesiden mere handicapvenlig og da dette ikke blev effektueret, blev komitéen pålagt at betale klageren 20.000 australske dollars til dækning af omkostninger og tort i form af sårede følelser.

Det kan umiddelbart undre, hvordan en hjemmeside kan gøres mere handicapvenlig for en blind person, men der findes i dag flere værktøjer til oversættelse af HTML – tekst til tale, hvilket gør det muligt for blinde at navigere på nettet og gøre sig bekendt med indholdet af mange hjemmesider. Denne adgang kan dog vanskeliggøres ved uhensigtsmæssig brug af video, billeder, grafik m.m. hvilket skærper behovet for at programmører tager hensyn til handicappede ved deres udformning af hjemmesider.

Word Wide Web konsortiet W3c har offentliggjort nogle konkrete retningslinier på www.w3.org/WAI/resources . Retningslinierne indeholder meget konkrete anvisninger på, hvordan hjemmesider kan udformes under hensyntagen til forskellige handicaps samt flere checklister til programmører m.fl. Retningslinierne er almindeligt anerkendte - bl.a. af Europakommissionen og blev også benyttet i den referede sag fra Australien.

Udover retningslinierne er der også mulighed for at få testet eksisterende hjemmesiders handicapvenlighed ved brug af et gratis software fra ”Center for Applied Special Technology” i Maryland – USA. Værktøjet, kendt under navnet ”Bobby”, kan hentes på www.cast.org/bobby/ og ”Bobby” godkendte hjemmesider har ret til ”skilte” med dette ved at benytte et særligt Ikon.

For virksomheder, der ønsker at være på forkant med udviklingen, viser udviklingen i ovennævnte lande tydeligt, at der er grund til at være opmærksom på om udviklingen af eksisterende og nye hjemmesider sker under hensyntagen til handicappedes særlige behov.