Kongehuset vinder domænenavns-sag

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/7 - 2005

kronsprinsfrederik.dk, prinshenrik.dk, prinsjoachim.dk, prinsessemary.dk, prinsessealexandra.dk, og prinsfelix.dk blev registreret af en privatperson. Kongehuset indgav klage til Klagenævnet for domænenavne med påstand om overdragelse af domænenavnene.

Klagenævnet fandt, at selvom domænenavnene ikke var identiske med de officielle titler og navne, afspejler de dog de navne, som de pågældende personer er kendt under, og samtidig fandt klagenævnet, at der er en væsentlig offentlig interesse i at beskytte disse kendetegn. Klagenævnet fandt derfor, at en uberettiget registrering og brug af navnene ville være i strid med den offentlige orden, med henvisning til princippet i varemærkelovens § 14, litra 1 og 3.

Samtidig udtalte klagenævnet, at bevarelse af registreringen ville krænke navnelovens § 16, eller dennes principper, idet meningen med denne bestemmelse er at beskytte imod, at uvedkommende gør brug af entydige personidentifikationer som blandt andre disse, med den virkning, at andre vil sætte det anvendte navn i forbindelse med vedkommende person. Klagenævnet fandt, at dette måtte have været tilsigtet i den konkrete sag.

Registreringen overførtes til Kongehuset.

(Afgørelse af 24. maj 2004 fra Klagenævnet for Domænenavne i sagerne nr. 429-434).