Kan der erhverves særlige kendetegnsrettigheder over bynavne?

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 21/9 - 2007

Domænenavne, der indeholder en geografisk betegnelse, kan ikke kræves udleveret fra en efterfølgende ejer, fordi man ikke kan erhverve særlige kendetegnsrettigheder til geografiske betegnelser. Dette gælder for Kommuner som for borgere. God domænenavnsskik skal dog overholdes.

Sagen handlede om Holbæk Kommune, som ønskede domænenavnet ”holbæk.dk” udleveret til sig fra en privat borger, som anvendte det til en portal for og om Holbæk området. Holbæk Kommune anvendte selv domænenavnet ”holbaek.dk”.

Det særlige ved sagen var, at Holbæk Kommune tidligere havde haft rettigheden til domænenavnet ”holbæk.dk”, men ikke fik fornyet registreringen, hvilket medførte, at registreringen i starten af 2005 blev slettet. Holbæk Kommune blev først i starten af 2007 klar over, at man ikke længere var registreret som ejer af ”holbæk.dk”. Holbæk Kommune mente, at der var navnekonflikt mellem de to navne, og at det var i strid med god domænenavnsskik, at borgeren anvendte domænenavnet ”holbæk.dk”.

Klagenævnet udtalte, at navnet på en by er en geografisk betegnelse, som der som udgangspunkt ikke kan erhverves særlige kendetegnsrettigheder til. Holbæk Kommune havde kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”Holbæk Kommune”, men dette gav ikke fortrinsret hverken til betegnelsen ”Holbæk” eller til betegnelsen ”Kommune”. Ligeledes havde Holbæk Kommune ikke fortrinsret til ”holbæk.dk”, blot fordi Kommunen havde registreret domænenavnet ”holbaek.dk”. Klagenævnet udtalte, at det ikke var i strid med god domænenavnsskik, at borgeren benyttede ”holbæk.dk” til en portal for og om byen Holbæk. Holbæk Kommune havde ikke bevist, at borgerens registrering og brug af domænenavnet var i strid med Kommunens rettigheder, og kunne derfor ikke få overdraget ”holbæk.dk” til sig.

(Klagenævnet for Domænenavne J. nr.:1166 af 16. maj 2007)

Kommentar:

Ikke overraskende havde det ikke nogen betydning for sagen, at Kommunen tidligere havde været ejeren af ”holbæk.dk”. Navnet havde været ledigt i et stykke tid, da borgeren lod det registrere, og derfor handlede borgeren ikke i strid med Kommunens rettigheder.

Derimod er det værd at bemærke, at klageren ikke havde bedre ret til domænenavnet, blot fordi klageren var en offentlig myndighed.