Internationalt - Sagen mellem Spirit Airlines, Inc. og Spirit Airlines Pty Ltd vedrørende domænenavnet spiritairlines.com

Print

Oprettet d. 2/11 - 2005

I denne sag var det amerikanske luftfartsselskab Spirit Airlines, Inc., der i år 2000 fik registreret det amerikanske varemærke SPIRIT AIRLINES. Indklagede var det australske selskab Spirit Airlines Pty Ltd., der havde registreret det omstridte domænenavn i april 1998.

Tvisten mellem disse to firmaer opstod i forbindelse med, at indklagede ville forny domænenavnsregistreringen, idet klager på det tids-punkt bestred hans berettigelse til domænenavnet.

Indklagede havde aldrig på noget tidspunkt drevet luftfartsvirksomhed, men kunne fremvise en rapport fra et konsulentfirma med detaljerede planer for opstart af sådan virksomhed. Indklagede havde således heller ikke benyttet det pågældende domæne til at promove-re egne varer eller tjenesteydelser, men havde derimod tilbudt at sælge registreringen til klageren for 200.000 US $.

Voldgiften fandt, at domænenavnet var forveksleligt med klagerens amerikanske varemærke, men at det ikke kunne påvises, at indklagede havde været bekendt med klagerens interesse i domænenavnet på tidspunktet for den oprindelige registrering. På det pågældende tidspunkt var indklagede således i såvel god tro som i besiddelse af en legitim interesse i registreringen.

Voldgiften afviste at tage udgangspunkt i fornyelsestidspunkterne ved vurdering af indklagedes gode eller onde tro og af hans legitime interesse i registreringen. Voldgiften anførte i den forbindelse, at fornyel-se af en domænenavnsregistrering er sammenlignelig med fornyelsen af en varemærkeregistrering, og afviste i øvrigt, at de af klageren påberåbte præjudikater var udtryk for det modsatte.

Voldgiften anførte afslutningsvis, at selv hvis der skulle anlægges en vurdering af spørgsmålene i relation til de senere fornyelsestidspunkter, ville der i den konkrete sag stadig være legitim interesse i domænenavnet for indklagede, idet det ikke var påvist, at indklagede havde opgivet ovennævnte planer om markedsintroduktion.

Afgørelsen viser således, at indehavere af varemærkerettigheder o. lign. ikke kan forhindre en oprindelig legitim registrering af et domænenavn i at blive fornyet ved at fremsætte indsigelser over for den op-rindelig godtroende registrant. Klagere må påvise ond tro og manglende ret til eller legitim interesse i et domænenavn på tidspunktet for den oprindelige registrering heraf.

Sagen minder om sagen vedrørende domænenavnet ICQ.dk, der blev afgjort ved det danske klagenævn 8 juli 2001, men i denne sag fandt nævnet det ikke godtgjort, at indklagede havde dokumenteret at have en legitim interesse i domænenavnet ved registreringen. I denne sag virkede det dog som om nævnet havde pålagt indklagede bevisbyrden.
(WIPOs afgørelse af 25. juli 2001)