Ingen nye afgørelser fra domæneklagenævnet i 3. kvartal 2002

Print

Oprettet d. 29/10 - 2005

For første gang i de sidste 2 år har klagenævnet ikke offentliggjort nye afgørelser i et helt kvartal. Dette kan vække en del undren, idet denne udvikling næppe er tegn på, at der ikke længere bliver indleveret klagesager til nævnet.

Det er beklageligt, såfremt nævnets afgørelser ikke publiceres løbende, og vi har samtidig med denne kommentar bedt nævnet om at oplyse, hvornår afgørelserne forventes at foreligge.

Så snart vi modtager referat af afgørelserne, vil kommentarer til de mest interessante afgørelser blive lagt ud på Lovorientering. Nye og gamle afgørelser kan som hidtil læses i deres fulde ordlyd på www.difo.dk/klageafg.html