Hydroplant - afgørelse ultimo 2001 på www.difo.dk/klager/hydroplant.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Indklagede Decoplant A/S blev tilpligtet at overføre domænenavnet til klageren idet nævnet fandt at indklagede ved tidligere aftale havde accepteret ikke at benytte navnet uden samtykke og et sådant samtykke forelå hverken fra klagerens eller den oprindelige ejers side.