Gyldenvang - afgørelse af 18. december 2001 på www.difo.dk/klager/gyldenvang.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Klageren hed Gyldenvang til efternavn. Det var tale om et købt efternavn, som var opført på Civildirektoratets liste over forbeholdte navne.

Indklagede havde oplyst at være et reklamebureau, som i forbindelse med tilrettelæggelse og udarbejdelse af koncepter for kunder bl.a. registrerer domænenavne for de mulige produkt- eller kampagnenavne.

Nævnet fandt at klageren med henvisning til personlovens § 16, stk. 2 kunne modsætte sig, at indklagede – der ingen rettigheder havde til navnet Gyldenvang – gjorde brug af navnet som domænenavn eller som produktnavn for et kommende produkt, jf. også markedsføringslovens § 14, nr. 4, hvorefter det ikke er muligt at få registreret et varemærke, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. Nævnet pålagde derfor indklagede at overføre domænenavnet.