Fælles holdning fra de nordiske forbrugerombudsmænd vedrørende sms-tjenester

Print

Oprettet d. 2/5 - 2006

Indholdstakserede SMS-tjenester bliver mere og mere udbredt. Særligt børn og unge har vanskeligt ved at overskue priser og leveringsbetingelser. Derfor er de nordiske ombudsmænd netop kommet med en fælles holdning vedrørende markedsføring af SMS-tjenester, hvor de redegør for og præciserer regelsættet for SMS-tjenester.

Indholdstakserede SMS-tjenester omfatter blandt andet ringetoner, billeder, afstemninger og chat via mobiltelefonen. Betalingen sker enten via træk på et betalingskort, ved særskilt faktura eller via telefonregningen.

Markedsføring af sådanne tjenester skal overholde almindelige markedsføringsretlige regler, herunder generalklausulen i markedsføringsloven om god markedsføringsskik. Dette betyder, at markedsføringsmaterialet skal være klart og tydeligt og sætte forbrugeren i stand til at identificere væsentlige aftalevilkår.

Desuden skal forbrugeren inden aftaleindgåelsen have oplyst den samlede pris for ydelsen. Leverandøren skal i markedsføringsmaterialet endvidere oplyse kontaktinformation, en eventuel aldersgrænse for køb af tjenesten og eventuelle krav til telefon og konfiguration.

For abonnementstjenester, dvs. vedvarende levering af tjenester, skal det blandt andet oplyses, at der er tale om en ydelse med løbende levering, hvor længe abonnementet løber, om fornyelse sker automatisk, og hvordan leveringen standses igen.

Der stilles skærpede krav til markedsføring rettet mod børn. Markedsføringen må ikke udnytte barnets uerfarenhed, godtroenhed og loyalitet. Dette vil i øvrigt også komme til at fremgå eksplicit af den nye markedsføringslov, der træder i kraft 1. juli 2006. Desuden må tjenester, der ikke er egnet for børn, hverken markedsføres eller sælges til dem. Et eksempel herpå er materiale med pornografisk indhold.

Et andet spørgsmål, der behandles, er om der overhovedet kan indgås bindende aftaler med børn og unge om SMS-tjenester. Af den danske værgemålslov fremgår, at unge under 18 år er umyndige og dermed som udgangspunkt ikke gyldigt kan indgå en retshandel. Umyndige kan derfor til hver en tid træde tilbage fra en ugyldigt indgået aftale.

Forbrugerombudsmændene peger dog på, at det ofte vil være forældrene, der er registreret som ejer af mobiltelefonen, og leverandøren derfor vanskeligt kan gennemskue, om der reelt indgås aftale med en umyndig.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.