Forbrugerombudsmanden kritiserer netauktioner

Print

Oprettet d. 29/3 - 2006

Forbrugerombudsmanden har for nylig foretaget en grundig gennemgang af en række af de netauktioner, der findes i Danmark. Forbrugerombudsmanden udtaler på baggrund heraf sin kritik.

Forbrugerombudsmanden har på baggrund af den stigende interesse for netbaserede auktioner gjort området til et fokusområde, hvilket er baggrunden for undersøgelsen. Udgangspunktet for undersøgelsen har bl.a. været de aftalevilkår, der fremgår af netauktionernes hjemmesider.

Der findes overordnet set to typer af netbaserede auktioner.

Den ene ligner den gængse måde at drive auktion på, nemlig hvor auktionshuset får genstanden i kommission og handler i eget navn. Netop derfor hæfter auktionshuset også for aftalens opfyldelse. Aftalen mellem køber og auktionshuset er et forbrugerkøb, som kendetegnes af, at sælger er erhvervsdrivende, og køber er en privatperson.

I den anden type netbaserede auktion stiller auktionshuset, oftest mod betaling, alene en hjemmeside til rådighed for købere og sælgere. Hjemmesiden er altså en markedsplads, hvor varen udstilles og kontakten formidles, hvorefter parterne selv står for udvekslingen af varer og penge. Her hæfter sælgeren og ikke auktionshuset for aftalens opfyldelse i forhold til køberen. Idet handlen er formidlet af auktionshuset, som er erhvervsdrivende, anses også denne type auktion for forbrugerkøb, selvom sælgeren oftest ikke er erhvervsdrivende. Traditionelt anses en handel mellem to private parter for at være et civilkøb, som er omfattet af lempeligere regler i forhold til de forbrugerkøb, som er omfattet af særligt beskyttende regler i bl.a. forbrugeraftaleloven og købeloven. I et forbrugerkøb har sælgeren bl.a. en udvidet oplysningspligt, ligesom køberen har fortrydelsesret i 14 dage.

I begge typer auktioner har auktionshuset en forpligtelse til at sørge for, at lovgivningens oplysningskrav er opfyldt. I henhold til e-handelsloven og forbrugeraftaleloven påhviler det auktionshuset at oplyse om bl.a. kontaktoplysninger på selve auktionshuset, varen, aftalevilkårene fortrydelsesret, mv.

Oplysningskravene udvides efter hammerslag, altså når aftalen er indgået. Herefter skal oplyses om sælgerens navn og fysiske adresse, den samlede pris inkl. gebyrer o.lign., vilkår om betaling og levering og betingelser for brug af garantitilsagn. Disse oplysninger skal gives på et såkaldt varigt medium, hvorved forstås et medium, hvorpå forbrugeren har mulighed for at gemme og genfinde oplysningerne i en rimelig periode, det kan eksempelvis være papir, e-mail eller CD-rom.

Du kan læse mere om Forbrugerombudsmandens undersøgelse af netauktioner her.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.