Folketingsbeslutning om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Print

Oprettet d. 16/6 - 2006

Folketinget vedtog den 2. juni 2006, at regeringen fra 1. januar 2008 eller så snart det er teknisk muligt bør vedtage et sæt åbne standarder, der kan tjene til inspiration for øvrige offentlige myndigheder.

Beslutningen om at anvende åbne standarder for software indenfor det offentlige vil føre til større åbenhed på IT-området og sikre den fremtidige fri konkurrence ved det offentliges indkøb af software. Åbenheden vil også medføre større brugervenlighed overfor borgerne og internt i det offentlige, således at alle digitale brugere får størst muligt gavn af anvendelsen af for eksempel digital kommunikation.

Åbne standarder betyder, at standardens fuldstændige specifikation offentligt er tilgængelig, frit implementerbar og anvendelig uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger. Samtidig betyder det, at standarden er standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum via en åben proces.

Det betyder med andre ord, at programmer mv. kan tale det samme sprog og forstå hinanden, at sproget er offentligt tilgængeligt, og at der ikke er udgifter eller andre forpligtelser forbundet med anvendelsen af det.

Fordelen ved at anvende åbne standarder er blandt andet, at der ikke er noget krav om, at brugere, for eksempel en borger, der modtager en e-mail fra sin kommune, skal have en bestemt type software for at kunne læse e-mailen.

Foruden at der skabes større brugervenlighed overfor borgerne og internt i den offentlige sektor fremmer Folketingets beslutning om anvendelse af åbne standarder i det offentlige konkurrencen på IT-området.

Alle udbydere af software vil i fremtiden have mulighed for at konkurrere på lige fod, når det offentlige udbyder softwarekontrakter mv., og den monopollignende tilstand, der i dag hersker på området, vil for fremtiden kunne mødes med konkurrence fra udbydere som måske, i dag ikke kommer i betragtning, på grund af softwarens kompatibilitetsproblemer.

Hele beslutningsforslaget med bemærkninger kan læses på Folketingets hjemmeside (2005-06 – B 103).

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.