Finn-teknik - afgørelse af 16/10-2001 på www.difo.dk/klager/finn-teknik.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Indklagede, som havde fået til opgave at registrere et domænenavn på klagerens vegne havde uden tilladelse eller aftale ladet navnet registrere i indklagedes eget firmanavn og nægtede at overføre dette uden at et påstået mellemværende blev bragt ud af verden. Da indklagede ikke kunne dokumentere at han havde et krav mod klageren der stod i den fornødne snævre forbindelse med besiddelsen kunne han ikke udøve tilbageholdsret og blev pålagt at overføre domænenavnet.